Neste generasjon trafikkdata

Den nye standarden innen trafikktelling – unik sensorteknologi, detaljert innsikt.

Presse

Intelligente trafikksensorer

Unik deteksjon, kunstig intelligens og innebygget personvern

Sensorsystemet

Sensorstripene detekter alle kjøretøy med deres unike magnetiske signatur. Ingen kamera, nummerskiltregistrering eller ekstra sensorer i kjøretøy er nødvendig.

Ingen personlig informasjon – kun detaljert trafikkinnsikt.

Funksjonalitet

Standardfunksjoner som telling, hastighet og lengde er gitt. Det unike aspektet tilpasset fremtidens mobilitet ligger i sensorprosesseringsenhetene.

Disse benytter edge computing og maskinlæring for å gi beslutningstakere ny innsikt.

Analyse

Velkommen til et digitalt veinett hvor trafikkdata kontinuerlig kan oppgraderes med ny funksjonalitet i software. Men ikke la viktig innsikt forbli bare store tall.

Planlegg nøyaktig, optimaliser drift og mål effekt av samfunnskritiske tiltak – direkte fra vei til beslutningstaker.

Kunstig intelligens

Nøyaktige data ved bruk av maskinlæring

Trådløs

Data kan overførers over 4G

GDPR

Innebygget personvern

Big data

Store datasett gir bedre innsikt

Bruksområder

Løsningen er tilpasset ulike bruksområder

Vei

Veinettet skal være fremkommelig, trygt og miljøsikkert. Få innsikt i dagens situasjon, planlegg mer effektivt og optimaliser drift med den nye standarden innen trafikktelling.

Tunnel

Få steder er sikkerhet så kritisk som i tunnel. Oppgrader alle tunneler, uavhengig av størrelse, til gjeldende EU-krav på en kostnadseffektiv måte.

By

Få fart på ambisjonene om grønnere og smartere byer ved å måle miljømål knyttet til blant annet sykler og elbiler. Få innsikt som tar vare på beboerne uten å gå på kompromiss med mobilitet.

Referanser

Effektmåling

Nye Veier skal være en fulldigital innovativ kraft i bransjen, drevet av data for å skape samfunns- og trafikknytte. Derfor ble sensorsystemet installert rett i forkant av åpning av nye E18 Tvedestrand – Arendal.

Tunnelsikkerhet

I Arnanipa-tunnelen skal sensorene, i samspill med maskinlæring, benyttes til å dele inn tunnelen i soner. Dette for å ha oversikt over kjøretøyenes plassering og type dersom en ulykke finner sted.

Sykkeltelling

Mange kommuner har ambisiøse planer om å øke andel av grønn transport. Ås kommune har derfor som første kommune i Norge installert en dedikert VS1 sykkelteller for å bedre dokumentere effekten av sykkelfremmende tiltak.