God innsikt starter med gode data

Fra data til innsikt - hvordan komme i gang?

Ta kontakt

Kom raskt i gang med en løsning tilpasset dine behov slik at du kan ta bedre beslutninger og følge utviklingen dag for dag.

Kontaktinfo

Disruptive Engineering AS

Fredrik Vangsal
Daglig leder

E-post: fredrik.vangsal@dengineering.no
Telefon: +47 913 07 062

Adresse: Moerveien 12, 1430 Ås

Alt-i-ett analyseverktøy

Presise trafikkmålinger

Et komplett sett med data fra
åpne datakilder og trafikkmålinger

Automatisk analyse

Data sammenstilles slik at den blir forståelig for både mennesker og maskiner (AI-modeller)

Brukervennlig innsikt

Komplett oversikt samlet på et sted. Mål effekten av tiltak og følg utviklingen i sanntid.

Om Disruptive Engineering AS

Disruptive Engineering er et ledende norsk teknologiselskap, dedikert til utvikling av innovative løsninger for datafangst og analyse av reisemønstre. Vår spisskompetanse ligger i å kombinere avansert, egenutviklet teknologi med en grundig forståelse av mobilitetssektoren. Dette gjør oss i stand til å levere innsikter som er både presise og direkte anvendelige for våre kunder.

Ved hjertet av vår virksomhet står et urokkelig engasjement for personvern. Vi følger prinsippet om 'privacy-by-design' i all vår datafangst, noe som sikrer at våre metoder ikke bare overholder gjeldende personvernlovgivning, men også fremmer et høyere nivå av etisk standard i datainnsamling og analyse.

Som et norsk selskap, er vi forpliktet til å utvikle løsninger som adresserer både lokale og nasjonale behov, samtidig som vi setter nye standarder for innovasjon og ansvarlighet i teknologisektoren. Vårt mål er å være en nøkkelpartner i den digitale transformasjonen av mobilitet, med dyp respekt for individets rettigheter og samfunnets verdier.

Ansvarlig bruk av data

Alle data samles inn og behandles helt uten personopplysninger

Arise Health logoThe Paak logoOE logo2020INC logoEphicient logo